Đề tài 'Nghiên cứu chọn tạo giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh một số cây ăn quả chủ lực (chuối, xoài, sầu riêng, nhãn) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Nam bộ'

Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh một số cây ăn quả chủ lực (chuối, xoài, sầu riêng, nhãn) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Nam bộ”;

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Cơ quan chủ trì Đề tài: Viện Cây ăn quả miền Nam - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Chủ nhiệm Đề tài: TS. Trần Thị Oanh Yến;

Thời gian thực hiện: 5/2017 - 12/2022.

Độc giả có nhu cầu có thể tìm hiểu Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Bộ của Đề tài trên tại Thư viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết liên hệ:

Lưu Ngọc Minh, Ban Thông tin và Đào tạo - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội;

Số điện thoại: 0969914489.

Tin liên quan