Kết quả phục tráng giống lúa Nếp Bắc tại Hải Hậu, Nam Định

Nếp Bắc là giống lúa Mùa địa phương, hiện còn được trồng tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định và một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng như Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng. Giống được phục tráng trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018. Kết quả đánh giá theo dõi G0 trên đồng ruộng đã lựa chọn 270 dòng để tiếp tục đánh giá các chỉ tiêu trong phòng, từ kết quả đánh giá đã chọn lọc được 37 dòng đạt yêu cầu. Từ 37 dòng G1 có cùng thời gian sinh trưởng là 140 ngày, các tính chiều dài bông, chiều cao thân, số hạt chắc/cây, khối lượng 1000 hạt đồng nhất, từ đó đã chọn lọc được 19 dòng G1 đạt yêu cầu. Ở thế hệ G2, đã chọn lọc được 14 dòng đạt tiêu chuẩn từ 19 dòng đánh giá. Lượng hạt giống từ thí nghiệm chọn dòng và nhân dòng được hỗn lại và đạt khối lượng 200 kg, lượng hạt giống này được xác nhận đạt tiêu chuẩn hạt giống siêu nguyên chủng với mã số SNC.M18.001.

Đính kèm

Tin liên quan