Giống nho NH02-90

''

 

          Chỉ tiêu/tính trạng

Đặc điểm

Mục đích sử dụng chính

Chế biến rượu

Năm công nhận sản xuất thử

2006

Thời gian sinh trưởng (ngày)

98-105

Tiềm năng năng suất (tấn/ha/vụ)

12 -15

Màu sắc quả khi chín

Tím đen

Khối lượng quả (g)

1,5-2,5

Khối lượng chùm (g)

250-300

Số hạt/quả (hạt/quả)

1-2

Độ Brix (%)

16-18

Đặc tính vỏ quả

Dày

Hình dạng quả

Tròn

Hương vị

Thơm,vỏ chát

Tin liên quan