Giống lúa thuần BĐR57

1. Nguồn gốc

Giống lúa BĐR57 được chọn lọc từ tổ hợp lai (AN26-1/Khao Dawk Mali 105) theo định hướng giống lúa chất lượng cao. Giống  đã được Cục Trồng trọt công nhận lưu hành theo Quyết định số 265/QĐ-TT-VPPN ngày 28/9/2022 cho các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ và các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh Tây Nguyên.

2. Đặc điểm chính

Thời gian sinh trưởng: Vụ Đông Xuân từ 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu từ  85 - 90 ngày.

Chiều cao cây từ  90  -  95 cm; Chiều dài bông từ 20 - 22 cm, trỗ thoát tốt, khả năng đẻ nhánh trung bình, cứng cây; Dạng hạt thon dài, độ đóng hạt trung bình, khối lượng 1000 hạt 24 - 25gam;

Năng suất trung bình đạt 70 tạ/ha. Thâm canh tốt có thể đạt >80 tạ/ha;

Gạo trắng, cơm mềm, vị đậm. Hàm lượng Amylose 19 - 20%;

Khả năng chịu lạnh, chịu nóng và chịu hạn tốt.

Nhiễm vừa với bệnh đạo ôn (điểm 5); nhiễm vừa bệnh bạc lá (điểm 5) và nhiễm vừa rầy nâu (điểm 5).

3. Tóm tắt Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.1. Chuẩn bị giống, đất trồng

- Lượng giống gieo sạ: Từ 100 - 120 kg/ha (sạ lan), từ 70 - 80 kg/ha (sạ hàng, sạ cụm).

- Làm đất: Tiến hành làm đất lần 2 trước khi gieo sạ từ 2 - 3 ngày, sau đó tiến hành bừa kỹ san phẳng mặt ruộng, phân thành băng rộng 1,8 – 2,0m và tạo rãnh thoát nước để thuận lợi tưới - tiêu nước và đi lại chăm sóc. Gieo sạ trong vụ Hè Thu nên tranh thủ cày ải, phơi đất trước gieo sạ từ 10 - 15 ngày.

3.2. Kỹ thuật bón phân

Lượng phân bón (tính cho 1 ha): Từ 300kg vôi bột + 8 - 10 tấn phân chuồng + 100 kg N + 80 kg P2O5 + 80 kg K2O.

- Bón lót: Toàn bộ lượng vôi trước khi cày lần 2; Phân chuồng sau khi rút cạn nước để bừa và phân lân trước khi trang bằng mặt ruộng để gieo sạ.

- Bón thúc:

+ Lần 1: Sau sạ từ 10-12 ngày (Đông Xuân) và 7-8 ngày (Hè Thu) với lượng 30% urê.

 + Lần 2: Sau sạ 23-25 ngày (Đông Xuân) và 20-22 ngày (Hè Thu) với lượng 40% urê + 50% kali clorua.

+ Lần 3: Bón 30% urê + 50% kali clorua còn lại khi lúa có đòng từ 0,5-1cm.

3.3. Tưới nước

Đất sau khi gieo sạ cần phải giữ đủ ẩm. Sau khi sạ khoảng 5 - 6 ngày cho nước vào ruộng, giữ mức nước khoảng 3 - 5 cm đến khi lúa được 32 - 35 ngày.           

Khi lúa vào giai đoạn đẻ nhánh cần giữ mức nước ở khoảng 3 - 4 cm.

Khi lúa kết thúc đẻ nhánh rút cạn nước và phơi ruộng khoảng 6 - 7 ngày.

Khi lúa vào làm đòng cho nước vào ruộng và giữ nước ở mức 5 - 7cm.

Khi lúa chín được 1/2 bông cần phải rút cạn nước trong ruộng để thuận lợi cho việc thu hoạch.

3.4. Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh

Để hạn chế cỏ dại cần làm kỹ đất, phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm vào thời gian sau sạ từ 1 - 2 ngày hoặc thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm khi cây cỏ từ 2 - 3 lá.

Giống lúa BĐR57 nhiễm nhẹ bệnh thối thân, thối gốc nên trong vụ Hè Thu cần theo dõi chặt đồng ruộng từ thời kỳ làm đòng đến chắc xanh. Nếu phát hiện có triệu chứng bệnh cần tháo cạn nước trong ruộng và kết hợp rải vôi bột từ 20 - 25kg vôi/1.000 m2. Trường hợp ruộng lúa bị bệnh nặng, có thể kết hợp phun vôi hoặc các loại thuốc đặc trị khác.

Các loại sâu bệnh thường gặp khác như: Bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ xít, bệnh khô vằn,... Các đối tượng trên cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp, chỉ sử dụng thuốc hóa học để phun khi mật độ sâu cao, bệnh hại nặng có thể làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

4. Thu hoạch

Khi số hạt/bông chín vàng trên 85% toàn ruộng thì tiến hành thu hoạch. Vì đến độ chín này sẽ đảm bảo được năng suất và chất lượng hạt giống.

5. Khuyến cáo áp dụng cho vùng/địa phương

Giống lúa BĐR57 khảo nghiệm VCU tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ đạt năng suất từ 63,9 -71,7 tạ/ha, tăng tương ứng từ 8,0 - 13,3% so với giống đối chứng HT1. Tại vùng Tây Nguyên  đạt năng suất  từ 64,2 - 82,3 tạ/ha, tăng từ 8,5 - 11,9% so với giống HT1. Tại các địa điểm khảo nghiệm đại diện cho 2 vùng, giống đã thể hiện sự thích nghi với điều kiện canh tác ở địa phương, năng suất đạt ở mức cao và ổn định trong 3 vụ khảo nghiệm nên có thể đưa vào cơ cấu sản xuất 2 vụ lúa/năm ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

6. Địa chỉ liên hệ giống

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

Địa chỉ: Đường Tây Sơn, KV8, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

ĐT: 0256 3846626

Một số hình ảnh của giống lúa BĐR57

 

 

 

Tin liên quan