Giống nho NH01-96

''

 

            Chỉ tiêu/tính trạng

Đặc điểm

Năm công nhận sản xuất thử

2006

Thời gian sinh trưởng (ngày)

110-130

Tiềm năng năng suất (tấn/ha/vụ)

15 -18

Màu sắc quả khi chín

Xanh vàng

Khối lượng quả (g)

4,5-5,5

Khối lượng chùm (g)

250-300

Số hạt/quả (hạt/quả)

1-2

Độ Brix (%)

14-17

Đặc tính vỏ quả

Dày

Hình dạng quả

Tròn

Hương vị

Thơm,vỏ chát

Tin liên quan