Giống nho NH01-93

''

 

Chỉ tiêu/tính trạng

Đặc điểm

Năm công nhận sản xuất thử

2006

Thời gian sinh trưởng (ngày)

110 -120

Tiềm năng năng suất (tấn/ha/vụ)

15-20

Màu sắc quả khi chín

Tím đen

Khối lượng quả (g)

4,8-6,0

Khối lượng chùm (g)

250-300

Số hạt/quả (hạt/quả)

1-2

Độ Brix (%)

14-16

Đặc tính vỏ quả

Dày

Hình dạng quả

Tròn, lớn

Hương vị

Thơm

Tin liên quan