Giống nho NH01-152

''

 

Chỉ tiêu/tính trạng

Đặc điểm

Thời gian sinh trưởng (ngày)

115-130

Tiềm năng năng suất (tấn/ha)

12 – 18

Khối lượng chùm (g)

350 – 450

Khối lượng quả (g)

5,5 –6,5

Hình dạng quả

Thon dài

Màu sắc quả khi chín

Đỏ tươi

Đặc tính vỏ quả

Dày

Hương vị

Ngọt, thơm

Thịt quả

Chắc, dày

Số hạt/quả (hạt/quả)

1-3

Độ Brix (%)

15 - 18

Tin liên quan