Giống nho cardinal phục tráng

''

 

Chỉ tiêu/tính trạng

Đặc điểm

Mục đích sử dụng chính

Ăn tươi

Thời gian sinh trưởng (ngày)

90 -95

Tiềm năng năng suất (tấn/ha/vụ)

15-18

Màu sắc quả khi chín

Đỏ

Khối lượng quả (g)

4,0 - 4,5

Khối lượng chùm (g)

220-300

Số hạt/quả (hạt/quả)

2 - 3

Độ Brix (%)

14-16

Đặc tính vỏ quả

Mỏng

Hình dạng quả

Tròn

Hương vị

Thơm

Tin liên quan