GIỐNG LÚA PY2

Viện Nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố độc quyền khai thác sử dụng khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (theo Hợp đồng số: 01/HĐCN/2015 ngày 15/11/2015)

''

Nguồn gốc: Tổ hợp lai ML49/IR50404.

- Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92 - 95 ngày trong vụ Hè Thu và 100 - 105 ngày trong vụ Đông Xuân, chiều cao cây 85 - 90cm, thân rạ cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, số bông 200 - 250 bông/m2, khối lượng 1.000 hạt 25 - 26 gram, chiều dài hạt >7 mm, bông lúa dài, trỗ khá tập trung, mức độ vào chắc hạt nhanh, lá đòng nhỏ, thẳng, trỗ thoát hoàn toàn, bông to, tỷ lệ hạt chắc/bông cao.

- Năng suất: 6 - 8 tấn/ha.

- Phẩm chất hạt: Dạng hạt gạo bầu dài, gạo trong ít bạc bụng, độ bạc bụng cấp 3; cơm mềm; amylose 24,0-24,5%; chất lượng lúa loại chế biến.

- Tính kháng: Giống có khả năng kháng rầy nâu, bạc lá và đạo ôn cấp 3.

- Tính thích nghi: Phù hợp với các vùng sinh thái các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây nguyên.

- Cấp giống được công nhận: Được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 583/QĐ-TT-CLT ngày 28/12/2016.

Tin liên quan