Giống lúa OM9921

Viện Nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố độc quyền sử dụng khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây nguyên (theo Hợp đồng số:16/2018/ HĐ-CGCN/VL ngày 18/5/2018)

''

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM2517/Rồng Xanh/ lúa dài Thái Lan của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 105 - 110 ngày (lúa cấy), 100 - 105 ngày (lúa sạ), chiều cao cây: 95 - 105 cm. Khả năng đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, cứng cây: cấp độ 1, số bông/m2: từ 270 - 360 bông, số hạt chắc/bông: 70 - 90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 25 - 26 g. Năng suất vụ 6,0 - 8,0 tấn/ha.

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo lức: 77 - 79%; Gạo trắng: 67 - 68%; Gạo nguyên 45 - 50%; Chiều dài hạt gạo: 7,0 - 7,1 mm; Tỷ lệ D/R: 2,9; Độ bền gel: 85 - 90 mm; Hàm lượng amylose: 17 - 18%. Hạt gạo đẹp, thon dài, trắng hơi đục.

Tính chống chịu: Chống chịu phèn, mặn tốt.

Tính thích nghiCanh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng sinh thái, chịu mặn với nồng độ muối 3 - 4‰.

Cấp giống được công nhận: Được công nhận chính thức theo Quyết định số 4686/QĐ-BNN-TT, ngày 16/11/2017.

Tin liên quan