Giống lúa OM9915

Viện Nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố độc quyền sử dụng khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây nguyên (theo Hợp đồng số:17/2018/HĐ-CGCN/VL ngày 18/5/2018)

''

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM5637/Nàng thơm chợ đào của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

- Đặc tính nông học: TGST từ 95 - 100 ngày, chiều cao cây 100 - 105cm, thân rạ cứng cây, khả năng đẻ nhánh khỏe, số bông 340 - 360 bông/m2, khối lượng 1.000 hạt 25 - 26 gram, chiều dài hạt >7 mm, bông lúa dài trỗ khá tập trung, mức độ vào chắc hạt nhanh, lá đòng nhỏ, thẳng, dấu bông, bông to chùm, tỷ lệ hạt chắc/bông cao.

- Năng suất: 5 - 8 tấn/ha.

- Phẩm chất hạt: Dạng hạt gạo dài, gạo trong ít bạc bụng, độ bạc bụng cấp 3; cơm mềm, amylose 19 - 22%, mùi thơm cấp 1, chất lượng lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Tính kháng: Giống có khả năng kháng rầy nâu và đạo cấp 3, bệnh vàng lùn chống chịu trung bình, chịu mặn khá.

- Cấp giống được công nhận: Được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 179/QĐ-TT-CLT, ngày 13/05/2016.

Tin liên quan