Giống bông lai VN01-2

''
  • Nguồn gốc: VN01-2 (CS95/VN36P);
  • Vùng/Vụ sản xuất:

          - Vụ Mưa:

                   + Vùng chính: Tây Nguyên (Đắc Lắc và Gia Lai).

                   + Vùng phụ: Duyên Hải miền Trung (Ninh Thuận và Bình Thuận)

          - Vụ Đông Xuân: 

+Vùng chính: Duyên Hải miền Trung (Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận), Tây Nguyên (Gia Lai).

+ Vùng phụ: Các tỉnh vùng núi phía Bắc (Sơn La, Vĩnh Phú, Hà Bắc)

  • Đặc tính sinh tr­ởng, thực vật học:

- Thời gian sinh tr­ởng trung bình (từ gieo đến nở quả 110-115 ngày.

- Cây sinh tr­ưởng khỏe, dạng hình cân đối và thoáng, lá to trung bình, xanh nhạt, nhiều lông;

- Có từ 2-3 cành đực, cành quả nhiều và v­ơn dài.

- Hoa  to trung bình, cánh hoa màu trắng và phấn màu trắng.

  • Đặc tính nông học:

- Giống thừa h­ưởng các đặc tính tốt của giống bố VN36P và giống mẹ CS95 ;

- Thích hợp trong điều kiện trồng nhờ nư­ớc trời hoặc có t­ới bổ sung, dễ trồng và có thể sử dụng ở hầu hết các vùng;

- Khả năng kháng rầy xanh và sâu xanh khá.

- Giống rất sai hoa, quả, nh­ưng thời gian nở quả, thu hoạch kéo dài.

- Mặt khác, khải năng tái sinh và tự đền bù cao, nếu trong thời gian đầu gặp điều kiện không thuận lợi (sinh tr­ởng kém, sâu bẹnh phá hại …), cần tiếp tục chăm sóc thời kỳ sau để tận dụng bông tái sinh.

  • Đặc tính năng suất, phẩm chất xơ:

- Giống rất sai quả, quả to; trung bình đạt 4,5-5.0g.

- Tiềm năng năng suất cao, có thể đạt 30-40 tạ/ha trong điều kiện thuận lợi.

- Tỷ lệ xơ : 36-38%;

- Chiều dài xơ : >30mm;

- Độ mịn: 4-4,5g; độ bền >30g/tex;

- Độ đều:  >85%;

- Độ chín: >0.9%.

 

Tin liên quan