Ám ảnh nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em

Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tài nguyên sản xuất lương thực thuộc nhóm cao nhất thế giới. Tuy nhiên, xét ở chế độ dinh dưỡng, 26,6% dân số Việt Nam không thể chi trả cho chế độ ăn lành mạnh, và tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn rất cao. Vậy: Đâu là những khó khăn, thách thức, cũng như những giải pháp cần có để việc Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm cũng sẽ đem lại một chế độ ăn lành mạnh, bền vững cho mọi người dân? Và liệu rằng những bài học kinh nghiệm trên thế giới có thể áp dụng hiệu quả tại nước ta hay không?
Nguồn
VTC16