Hà Nội: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP, trong giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp…

''

Việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ - chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, trên địa bàn TP có một số mô hình ứng dụng công nghệ cao, được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại. Nhìn chung, các mô hình quy mô chưa lớn, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế của Hà Nội và đang khẳng định được vai trò trong thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp điều kiện hiện nay của TP. Đặc biệt, việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ - chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội đến nay đã đạt được kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của chương trình chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng đối với sự phát triển của ngành, tác động của chuyển đổi số sẽ làm thay đổi hoạt động của cơ quan quản lý, phương thức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và cách sống, làm việc của toàn xã hội.

Theo đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội đã chỉ đạo tìm kiếm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cho chuyển đổi số, cơ bản tập trung một số nhiệm vụ như phát triển hạ tầng viễn thông, nằm cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Tạ Văn Tường, hiện tại, hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Sở NN&PTNT cơ bản đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công thông tin của Sở đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số trong thời gian tới thì hệ thống hạ tầng cần được đầu tư mở rộng và đồng bộ.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng theo ông Tạ Văn Tường, nông nghiệp Thủ đô vẫn còn ít tiếp cận với các ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn để nâng cao giá trị thương hiệu, khả năng quản lý, giám sát, truy xuất minh bạch, cạnh tranh, kết nối nông sản Hà Nội và các vùng miền; tiến tới sản xuất các mặt hàng chủ lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô, trong nước và xuất khẩu, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn rất hạn chế.

Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, sự gia tăng dân số kéo theo diện tích để sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội ngày càng bị thu hẹp dẫn đến phát triển sản xuất manh mún, thiếu bền vững, ô nhiễm. Mặt khác cũng do bị tác động mạnh của đô thị hóa nên lực lượng lao động nông nghiệp, nguồn lực đầu tư nội tại cũng ngày càng bị giảm mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật có khả năng và tiếp cận công nghệ cao để tiếp nhận, ứng dụng còn thiếu năng lực, trình độ còn hạn chế; tỷ lệ người lao động trực tiếp được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn thấp.

Ông Tạ Văn Tường cho biết, để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, trong giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nên nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng sinh thái, hiện đại, sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo ông Tạ Văn Tường, TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm nông nghiệp toàn TP. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh việc tiếp cận và làm chủ một số công nghệ cao để có thể ứng dụng vào điều kiện cụ thể của Hà Nội trong sản xuất giống, canh tác và sơ chế sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng trong điều hành, quản lý sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hỗ trợ, duy trì và phát triển các điểm mô hình ứng dụng nghệ cao trong nông nghiệp nhằm tạo tiền để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng để sản xuất các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

Hỗ trợ hình thành, duy trì và phát triển được ít nhất 44 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trồng trọt: 10 doanh nghiệp, chăn nuôi: 32 doanh nghiệp, thủy sản: 02 doanh nghiệp); 1 Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 1 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số tiểu vùng sinh thái sản xuất nông nghiệp của TP. Các cơ sở này được cấp có thẩm quyền công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan (VietGAP, hoặc nông nghiệp hữu cơ, hoặc hệ thống quản lý chất lượng an toàn phẩm; môi trường).

Nguồn
phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Tin liên quan