Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm việc với Viện Nghiên cứu Mía đường

Ngày 05/4/2022, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) cùng đại diện các Ban chức năng đã có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Mía đường. Tham dự buổi làm việc của VAAS tập thể Ban Lãnh đạo cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt thuộc Viện Nghiên cứu Mía đường.

Bắt đầu buổi làm việc ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc VAAS đã trao quyết định bổ nhiệm lại ông Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường tiếp tục giữ chức Viện trưởng kể từ ngày 01/4/2022. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, ông Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng ông Cao Anh Đương đã được tập thể cán bộ, viên chức, các cấp ủy Đảng, tập thể Lãnh đạo tín nhiệm và đồng thuận cao việc bổ nhiệm lại ông Cao Anh Đương tiếp tục giữ chức Viện Trưởng. Cá nhân ông Đương đã phát huy tốt vai trò của mình trong vai trò Viện trưởng và là một thành viên lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội Mía đường, có nhiều đóng góp cho Viện và ngành Mía đường Việt Nam trong thời gian qua.

Sau khi nghe ông Cao Anh Đương báo cáo các mảng công tác của Viện, ý kiến của từng cán bộ tham dự buổi làm việc và ý kiến của các Ban chức năng, Giám đốc VAAS kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc VAAS biểu dương những nỗ lực của Viện Nghiên cứu Mía đường. Trong bối cảnh rất khó khăn chung của các Viện, đặc biệt đối với Viện Mía đường là viện đơn cây, lại không phải diện cây trồng chủ lực, ngành mía đường nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng Viện đã cố gắng khắc phục và hoạt thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện đã khẳng định được vị thế, vai trò của Viện trong ngành mía đường Việt Nam, là cơ quan hàng đầu trong việc tạo ra các giống mía mới (giống mía chiếm do Viện tạo ra hiện 86% diện tích trồng mía cả nước),…

- Đối với công tác tổ chức: Viện cân nhắc thật kỹ trong việc rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc, đặt tiêu chí hiệu quả, phù hợp chuyên môn công việc là ưu tiên hàng đầu. Trước mắt, Viện có thể chủ động bố trí, sắp xếp nguồn lại nhân lực từ các đơn vị để đảm bảo có sự thống nhất, liên kết chặt chẽ giữa các Bộ môn, Trung tâm, cán bộ  trong hoạt động nghiên cứu nghiên cứu.

- Đối với công tác nghiên cứu:  Viện xác định rõ điểm ngẽn trong nghiên cứu, tập trung vào các nội dung nghiên cứu thật sự trong xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ đảm bảo kết quả nghiên cứu có thể đưa ngay được vào sản xuất. Có các biện pháp thúc đẩy việc thu tác quyền giống để thúc đẩy cán bộ hăng say nghiên cứu. Tăng cường liên kết với các công ty, nông trường để hình thành các chuỗi từ nghiên cứu sản xuất, thúc đẩy phát triển vùng sản xuất và thu được tác quyền. VAAS sẵn sàng ủng hộ và là đầu mối để Viện đa dạng hóa trong hoạt động chuyên môn.

- Đối với sử dụng nguồn vốn đầu tư trung hạn: rà soát lại thật kỹcác hạng mục dự kiến đầu tư từ vốn đầu tư trung hạn để sử dụng thật hiệu quả theo đề xuất của cán bộ nghiên cứu. Ưu tiên hàng đầu là các khu nhà lưới tương đối hiện đại, nâng cao diện tích đất đai được tưới nước chủ động, nâng cấp phòng thí nghiệm, nuôi cấy mô… thật cần thiết mới cải tạo các công trình phụ trợ như nâng cấp đường đi, tường rào.

- Tiếp tục rà soát quy chế nội bộ đảm bảo minh bạch, hiệu quả, thống nhất điều tiết chung trong tất cả các mảng công tác tại Viện./.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

''

 

''

 

''

 

Tin liên quan