Hé lộ tác nhân thụ phấn bí mật của ca cao

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Göttingen đã tiến hành kiểm tra cảnh quan và phương thức quản lý cấp trang trại tại các rừng trồng ca cao ở Indonesia.

Các loài thụ phấn đóng vai trò quan trọng để đảm bảo thu hoạch thành công và nhờ đó an ninh lương thực toàn cầu được thế giới công nhận. Tuy nhiên, các tác nhân thụ phấn cụ thể đối với những cây trồng chính, như ca cao, vẫn chưa được xác định và vẫn còn nhiều câu hỏi về tính bền vững, bảo tồn và quản lý rừng trồng để tăng cường quần thể các loài thụ phấn và qua đó thúc đẩy các dịch vụ thụ phấn. Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Trung Sulawesi, Indonesia, do Đại học Göttingen dẫn đầu đã phát hiện trên thực tế kiến ​​và ruồi dường như có vai trò quan trọng là tác nhân thụ phấn, không phải muỗi vằn ceratopogonid như vẫn nghĩ trước đây. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc thúc đẩy cảnh quan thân thiện với đa dạng sinh học, thảm lá và cây cối cho bóng mát trong các hệ thống nông lâm kết hợp đóng vai trò rất quan trọng để tăng cường các loài thụ phấn cho ca cao. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Biological Conservation.

Nhóm nghiên cứu, phối hợp với Đại học Tadulako ở Palu, đã thực hiện hai thí nghiệm riêng biệt liên quan đến 42 trang trại nông lâm kết hợp trồng ca cao ở Thung lũng Napu (Trung Sulawesi). Thí nghiệm được thực hiện bằng cách bôi một loại keo dính lên hơn 15.000 bông hoa trên hơn 500 cây trong thời gian 8 tháng và ghi lại danh tính, số lượng những du khách đã chụp được hoa. Trong một thí nghiệm với 18 trang trại, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra ảnh hưởng của khoảng cách rừng và trang trại, mức độ che phủ của cây che bóng, đến sự phong phú của các loài thụ phấn chính. Trong thí nghiệm thứ hai ở 24 trang trại ca cao khác nhau, các nhà nghiên cứu đã đo lường tác động của quản lý lá mục đối với các loài thụ phấn. Trong cả hai thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã định lượng số lượng rừng và nông lâm kết hợp xung quanh 42 trang trại ca cao.

Theo các nhà nghiên cứu, kiến ​​là những ‘vị khách thăm hoa’ phổ biến nhất. Điều này làm gia tăng khả năng kiến trở thành loài thụ phấn cho dù trực tiếp (bằng cách vận chuyển phấn hoa) hay gián tiếp (bằng cách tiếp cận các loài thụ phấn và thúc đẩy sự di chuyển của chúng). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc bảo tồn các cảnh quan thân thiện với đa dạng sinh học, chẳng hạn như rừng và nông lâm kết hợp, và thúc đẩy các hệ thống nông lâm kết hợp là rất quan trọng đối với việc bảo tồn các loài thụ phấn. Điều này lại thúc đẩy quá trình thụ phấn và sản xuất ca cao bền vững./.

MH (Theo EurekAlert)

Nguồn
mard.gov.vn

Tin liên quan