Đoàn công tác của VAAS khảo sát, đánh giá để hỗ trợ các tỉnh Miền trung phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ.

Nguồn
VTV