Số/Ký hiệu: 4397/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành: 03/11/2020
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Khoa học công nghệ
Phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ giai đoạn 2021-2025