Số/Ký hiệu: 521/QĐ-KHNN-TC Ngày ban hành: 28/06/2021
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021, xây dựng dự toán năm 2022 và giai đoạn năm 2022-2024 (Chi thường xuyên)