Thông báo Tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 - Agroviet 2023

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhận được công văn số 83/XTTM-SKDV của Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 - Agroviet 2023.

Đây là cơ hội để các đơn vị quảng bá giới thiệu những thành tựu sản phẩm của đơn vị mình đồng thời có nhiều cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các đơn vị được biết và đăng kí tham gia.

Thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm./.

Tin liên quan