Học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Australia năm 2025

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 1177/BNN-TCCB, ngày 21/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2025.

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan