Học bổng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Ba Lan năm 2024

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 1945/BNN-TCCB, ngày 18/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Ba Lan năm 2024.

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Tin liên quan