Chương trình học bổng Cochran Fellowship (CFP) 2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 372/HTQT-HNĐT, ngày 09/6/2023 của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử đại diện đăng ký tham gia Chương trình học bổng Cochran (CFP) 2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Tin liên quan