Tên Sách
Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam
Tác giả
Chủ biên: PGS. TS Đào Thế Anh; Đồng tác giả: TS. Hoàng Xuân Trường, TS. Hoàng Thanh Tùng, TS. Phạm Công Nghiệp, TS. Trịnh Văn Tuấn, KS. Nguyễn Thị Phương. KS. Nguyễn Thị Diệu Linh, KS. Trương Khánh Tấn
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Xây dựng; Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản
2020
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
Số trang
285

Thư viện - Bài mới