Tên Ấn phẩm
Sâu bệnh hại hồ tiêu và biện pháp phòng trừ
Tác giả
TS. Trần Danh Sửu (Chủ biên), ThS. Đào Thị Lan Hoa, ThS. Phạm Thị Xuân
Năm xuất bản
2017
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
Số trang
32

Thư viện - Bài mới