Tên Ấn phẩm
Kỷ yếu giới thiệu các tiến bộ khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (PHẦN 3)
Tác giả
Nguyễn Hồng Sơn, Đào Thế Anh, Tạ Hồng Lĩnh, Ngô Đức Minh, Hoàng Thanh Tùng, Phạm Anh Thơ, Bạch Quốc Khang
Năm xuất bản
2021
Ngôn ngữ
Tiếng việt
Khổ sách
Số trang
1316
Đính kèm Kích thước
phần 3.pdf 9.04 MB

Thư viện - Bài mới