Tên Sách
Ngô sinh khối - Kỹ thuật canh tác, thu hoạch và chế biến phục vụ chăn nuôi
Tác giả
TS. Lê Quý Kha, TS. Lê Quý Tường
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản
2019
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
Số trang
160

Trên cơ sở cần có một tài liệu cập nhật về vai trò, vị trí, tình hình tiêu thụ và kinh doanh ngô trong chăn nuôi; Đặc điểm sinh vật học và giá trị dinh dưỡng của cây ngô sinh khối dùng làm thức ăn ủ chua; Giới thiệu các giống ngô có thể trồng thu hoạch sinh khối và biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện Việt Nam; Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc trồng ngô để ủ chua làm thức ăn chăn nuôi gia súc trên thế giới và Việt Nam; Các kỹ thuật thu hoạch, chế biến, bảo quản ngô làm thức ăn chăn nuôi; TS. Lê Quý Kha và TS. Lê Quý Tường đã biên soạn cuốn sách “Ngô sinh khối – Kỹ thuật canh tác, thu hoạch và chế biến phục vụ chăn nuôi”.

Đây là cuốn sách đầu tiên hệ thống được dữ liệu tổng quan thông tin các kết quả nghiên cứu trên thế giới và tổng hợp các kết quả nghiên cứu triển khai ở Việt Nam. Tài liệu có giá trị về mặt khoa học và ý nghĩa thực tiễn, hy vọng những thông tin trong cuốn sách này sẽ giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong ngành chăn nuôi, sinh viên ngành nông nghiệp và bà con nông dân ở các địa phương trong cả nước có thêm những thông tin tư liệu tham khảo quý để ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Cuốn sách đã được PGS. TS Nguyễn Thế Hùng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phản biện trong tháng 01/2019.

Thư viện - Bài mới