Tên Bài báo quốc tế
Zonal and Seasonal Methane Emissions from Rice Production in the Vietnamese Mekong Delta
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Hội nghị quốc tế trực tuyến “Tropentag” từ ngày 9- 11/09/2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới