Tên Bài báo quốc tế
Việt Nam Finding solutions for the problem of environmental protection in the conditions of the maintain economic growth in Vietnam
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
International Conference on Environmental management & Sustainable Development, p. 12, 2017
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới