Tên Bài báo quốc tế
Study the possibility of using microorganisms as biological agents to control fungal pathogens Neoscytalidium dimidiatum causing disease of brown spots on the dragon fruit
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of VietNamese Environment, N0 2016
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới