Tên Bài báo quốc tế
Soybean PI 675847 A as a new source of salt tolerance
Tác giả
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Nhà xuất bản
Plant Genetic Resources; 1–12. 2018. ISSN 1479-2621
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới