Tên Bài báo quốc tế
A review of the world’s soil museums and exhibitions
Tác giả
INRAE US1106 InfoSol
Nhà xuất bản
Advances in Agronomy. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2020.10.003 (ISSN 0065 - 2113)
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới