Tên Bài báo quốc tế
Responses of Aquatic Bacteria to Terrestrial Runoff: Effects on Community Structure and Key Taxonomic Groups
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Frontiers in Microbiology June 2016. Volume 7. Article 889
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới