Tên Bài báo quốc tế
Response of fourteen Vietnamese Rice (Oryza sativa L.) Cultivars to High Temperature during Grain Filling Period under the Field Condition
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
agronomy, 7(3)
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới