Tên Bài báo quốc tế
Phytoremediation of arsenic contaminated mined soils: Combination of fern species and arbuscular mycorrizhal fungi
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
4th International Congress on Arsenic in the Environment. Cairns, Australia - July 2012
Năm xuất bản
2012

Thư viện - Bài mới