Tên Bài báo quốc tế
Nông nghiệp và mở rộng đô thị ở Hà nội (tiếng Pháp)
Tác giả
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Nhà xuất bản
Communication au 9ème Forum Économique et Financier Franco-Vietnamien. ADETEF-MPI, 19-20/03/2012.Ha noi. 28 p
Năm xuất bản
2012

Thư viện - Bài mới