Tên Bài báo quốc tế
Identification of Vietnamese Native Dendrobium Species Based on Ribosomal DNA Internal Transcribed Spacer Sequence
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Advanced Studies in Biology, Vol. 10, 2018, no. 1, 1 - 12 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com https://doi.org/10.12988/asb.2018.7823
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới