Tên Bài báo quốc tế
Identification of homogentisate dioxygenase as a target for vitamin E biofortification in oilseeds
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
Plant physiology, 172, 3, 1506-1518
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới