Tên Bài báo quốc tế
Green House Gas emission in agriculture sector in Ky Anh district, Ha Tinh province
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới