Tên Bài báo quốc tế
Genome-wide genotyping elucidates the geographical diversification and dispersal of the polyploid and clonally propagated yam (Dioscorea alata L.)
Tác giả
CIRAD
Nhà xuất bản
July 2020 Annals of Botany 126(6) DOI: 10.1093/aob/mcaa122
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới