Tên Bài báo quốc tế
Genetic diversity of leafy amaranth (Amaranthus tricolor L.) resources in Vietnam
Tác giả
Trường đại học Tsukuba, Nhật bản
Nhà xuất bản
Breeding Science 69(4): 640–650
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới