Tên Bài báo quốc tế
Evaluation of genetic diversity of local – colored rice landraces in Vietnam using SSR markers
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
Tạp chí International Letters of Natural Sciences ISSN: 2300-9675, Vol. 67, pp 24-34;doi:10.18052/www.scipress.com/ILNS.67.24
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới