Tên Bài báo quốc tế
Evaluating salt tolerance of some elite rice varieties in the coastal regions of Nam Dinh province
Tác giả
Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
Nhà xuất bản
No 1(3). 2018
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới