Tên Bài báo quốc tế
Effects of some microelements on antifungal activity and biomass of the Actinomyces producing Validamycin-A
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnamese Environment. Vol.9, No. 1-5, June 2018
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới