Tên Bài báo quốc tế
Divergent cytosine DNA methylation patterns in single‐cell, soybean root hairs
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
New Phytologist, 214, 2, 808-819
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới