Tên Bài báo quốc tế
Development of a participatory approach for mapping climate risks and adaptive interventions (CS-MAP) in Vietnam’s Mekong River Delta
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Climate Risk Management. Volume 24. 2019, Page 59 - 70
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới