Tên Bài báo quốc tế
Demonstration of Highly Efficient CRISPR/Cas9-Editing in Soybean by Targeting GmFAD2-1A and GmFAD2-1B to Yield a High Oleic, Low Linoleic and α-Linolenic Acid Phenotype
Tác giả
University of Missouri
Nhà xuất bản
BMC Plant Biology. England ISSN 1471-2229
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới