Tên Bài báo quốc tế
ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG CÁC MÔ HÌNH ÁP DỤNG GÓI KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN TRÊN 4 TIỂU VÙNG SINH THÁI TẠI ĐBSCL
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Số 11(120)/2020, Tr 35-42
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới