Tên Bài báo quốc tế
Conservation and Exploration of Plant Genetic Resources in Vietnam
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
in: M. Sabran, P. Lestari, D. Satyawan, T. Hadiarto, Mastur, R.T. Terryana (Eds.) Boosting The Big Data of Plant With Digital Identifiers, IAARD PRESS, Indonesia, pp. 102-112
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới