Tên Bài báo quốc tế
Computational analysis of the ligand binding site of the extracellular ATP receptor, DORN1
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
PloSOne, 11, 9
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới